Контакти

MDM ООД
Медицински и дентални материали

1700 гр.София
ул. Проф.Христо Данов  №21
ет.1, ап.203

Тел.: 02/442 18 75
GSM: 0894 42 75 21

Email:  georgieva@mdm-ltd.com ; mdm@mdm-ltd.com