Финансова подкрепа от ЕФРР

                              EU_flag С НАДПИС                logo-bg-center

Проект: Преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. 

Договор за БФП №BG16RFOP002-2.073-26661-C01

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последтвия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. 

Бенефициент: Медицински и дентални материали МДМ ООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020г.

Край: 30.12.2020г.