Роговични рингове при кератоконус

ОПИСАНИЕ

Кераринг – интрастромален роговичен сегментен пръстен (устройство, имплант) е медицинско устройство, което се имплантира в човешката роговична строма за намаляване на повърхностни грапавини и рефракционни аномалии, свързани с нарушения на роговицата. Изделието е произведено от полиметилметакрилат (PMMA), и се имплантира в роговичната строма по специфична хирургична техника.

Устройството действа върху роговичната тъкан чрез промяна на кривина и форма на центъра, като по този начин намалява или премахва морфологични нередности и съществуващо късогледство и астигматизъм.

Устройството се състои от един полу кръгъл сегмент с променливи дължини дъга (90, 120, 160, 210 градуса), променливи апикални диаметри (5мм, 6мм), променлива дебелина (150μm, 200μm, 250μm, 300μm, 350μm), имаща триъгълно-напречно сечение от 600 микронна база. Всеки сегментен пръстен има 0,2 милиметра диаметър на отвора, за да се улесни манипулация и имплантацията.

ПОКАЗАНИЯ

Правилната индикация за имплантиране на Кераринг, изисква задълбочена оценка на топографски и други условия, на роговицата, в допълнение завършва с офталмологичен преглед.

Като цяло, имплантиране на устройството може да се обмисли в следните случаи:

  • Кератоконус при пациенти, които имат непоносимост към контактни лещи;
  • Прогресиращ кератоконус;
  • Нерегулярен астигматизъм със следните обозначения – проникваща кератопластика;
  • Роговична ectasia със следните обозначения – при предишни photoablative процедури (LASIK, PRK, LASEK, епи-Lasik);
  • Нерегулярен астигматизъм със следните обозначения – радиално keratotomy;
  • Pellucid marginal degeneration;
  • Нередности на роговичната повърхност след травма в резултат на нерегулярен астигматизъм;