Имплантологичен курс CAMLOG

ИМПЛАНТОЛОГИЯ – НИВОcamlog

 1. Въведение в имплантологията.
 2. Предпоставки и условия за успех на имплантологичното лечение.
 3. Показания и Противопоказания.
 4. Класификация на имплантноприемните костни стуктури.
 5. Видове импланти.
 6. Дизайн на тялото на импланта.
 7. Подбор на импланта спрямо наличната костна структура.

ИМПЛАНТОЛОГИЯ – II НИВО

 1. Инстументариум и оборудване за провеждане на имплантологичното лечение.
 2. Обезболяване в имплантологията.
 3. Видове разрези.
 4. Поставяне на имплант с или без препариране на ламбо.
 5. Принципи и вариянти за остеотомия.
 6. Шевове и шевен материал.                       Практическа част:
 7. Следоперативни грижи.                                       Поставяне на имплант на фантомен модел

Шев на оперативна рана на макет

ИМПЛАНТОЛОГИЯ – III НИВО

 1. Предварително планиране в имплантологията.
 2. Мотивация на пациента за имплантологично лечение.
 3. Wax up модели и водачи.
 4. 3Д Планиране, работа с СВСТ  софтуер.       Практическа част:
 5. Хирургически водачи.                                                Индивидуална работа с CBCT софтуер

3D планиране на реален пациент

ИМПЛАНТОЛОГИЯ – IV НИВО

 1. Oбсъждане и планиране на конкретен имплантологичен пациент
 2. Поставяне на импланти на пациента в реална обстановка

Забележка: IV НИВО е изцяло практическа работа, която е с пациент на всеки курсист.

Имплантирането се осъществява в денталната практика на курсиста с асистенция от сертифициран препедавател на системата Camlog.

Брой участници: 3-5

Времетраене: 2 + 1 дни

Цена: 2800 лв. без ДДС

Дата: 10.06 (09:00-17:00) – 11.06 (09:00-12:00)

Място: гр. София

Всеки курсист получава:

4 бр.импланта CONELOG  или 4 бр.ISY by CAMLOG  (на реална стойност 1320 лв.).

1 бр. хирургичн кит с инструменти на избраната система (на реална стойност 1480 лв.).

6 месеца безплатни консултации за клинични казуси с преподавател на Camlog.

 

За информация и записвания:

02/442 18 75

0894 427 521

0898 755 517

Вашите пациенти заслужават най-добротo!