Meta

Meta е  италианска фирма, разработваща  продукти за еднократна употреба, предназначени за предотвратяване на вътреболнични инфекции и за опростяване на редица хирургични практики.Фирмата предлага устройство „Safescraper „ с  което по-лесен начин  се получава  идеално автоложна кортикалната кост за присадки във всякакъв вид дефекти с минимално инвазивна техника.Фирмата притежава EN ISO 9001:2000 и EN ISO 13485: 2003 за сертифициране на своите проучвания, проектни и производствени дейности. Неговата система за качество и разработване на продукти са одобрени от германския орган за сертифициране TUV Product Service GMBH.