Albomed

Повече от 10 години Albomed предлагат медицински изделия за офталмологията с основен акцент върху операция на катаракта.

Производителят и търговец на дребно на медицински изделия, притежаващ сертификации по DIN EN ISO 9001, DIN EN 13485 и Директива 93/42/ЕЕС.