Regedent AG

Regedent AG е компания, създаваща и развиваща иновативни и висококачествени продукти за денталния пазар. Благодарение на дългогодишните клинични проучвания и продуктови разработки, днес REGEDENT AG  предоставя на своите клиенти първокачествени медицински решения, повишаващи здравето на пациента и качеството на живот.

Заедно със своите професионални партньори Regedent AG продължава да развива иновативни решения с безупречни характеристики и доказан произход!