Колагенови мембрани Smart Brane

Smartbrane се характеризира като материал с оптимална стабилност, като биомеханичните качества на свинската перикардна тъкан са запазени.Мембраната разполага с достатъчна якост на опън.

Smart Brane е лесна за адаптиране към костната повърхност, без да залепва към присадката (графта) или инструмента.

Мембраната е много тънка (по-малко от 0,4мм) за улесняване на аугментацията и заздравяване на раната. Естественият колагенов матрикс е запазен, чрез технологията на почистване със scCO2, която подобрява качествата на присадката (графта). Мембраната има време на резорпция от 8 до 12 седмици, което я прави подходяща бариера за употреба при стандартни случаи на GBR (направлявана костна регенерация).

Smart Brane е с отлична биосъвместимост за подобрен оздравителен процес!

Smart Brane брошура