EyeKon

Компанията е производител на вътреочни лещи(IOL), рингове( CTP)  и вискосубстанции(Visco). EyeKon Medical разполага с  частна 17000 квадратни метра производствена база намираща се в Клиъруотър, Флорида.  EyeKon е бил отговорен за възстановяването на качеството на живот в продължение на 25 години. Всички продукти се произвеждат  в Съединените щати.

Като водещ  производител на вътреочни лещи, EyeKon разработват  дизайна чрез използването най-добрите материали, висок  контрол на качеството, благодарение на което  продукти им се разпостраняват  в САЩ и в над 100 страни по целия свят.EyeKon получава одобрението от  US FDA -PMMA  през 1989.