Изкуствена кост InterOss

InterOss ™ е естествен хидроксиапатит, получен от Австралийска говежда кост ( без BSE). Висока пречистена остеогенена минерална структура, която се произвежда от природна кост чрез преработка на пречистени мулти-стъпка. Поради естествения си произход, InterOss ™ е химически, както и структурно сравним с минерализираната човешка кост (Нанокристален природен апатит). InterOss ™ се предлага на гранули. Те са стерилни и са предназначени за еднократна употреба.

InterOss ™  макро и микро порестата структура представлява система от взаимосвързани пори  спогаща за насочване на телесни течности, растежни фактори, кръвоносени съдове, костен мозък и костните клетки.

Наличието на макропореста структура благоприятства за клетъчното интегриране докато микропорьозността позволява проникването на телесни течности в импланта. В микропорьозност може да бъде и стратегия за манипулиране на резорбцията и разтварянето.Оценка: по-голяма микропорьозност, по-голяма скоростта на разграждане.

Предназначена за реконструкция на орални и лицево-челюстни дефекти (алвеоларен гребен, периодонтални дефекти, максиларен синус етаж и т.н.)

              Брошура InterOss                                                Брошура InterOss Syringe